O konferencji

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do Bydgoszczy na międzynarodową Konferencję Naukową „Leczenie podstawowe i chirurgiczne choroby zwyrodnieniowej stawów / Basic and Surgical Treatment in Osteoarthritis”.

Konferencja jest organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Do udziału w Konferencji zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami postępowania u chorych ze zwyrodnieniem stawów. Omówimy kwalifikację do leczenia, metody postępowania nieoperacyjnego, będziemy także dyskutować obszernie o wskazaniach i sposobach leczenia chirurgicznego.

Zaprosiliśmy wybitnych wykładowców z zagranicy. Ze względu na ich udział sesje będą prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jesteśmy przekonani, że tematyka naszego spotkania i sposób przedstawienia tematów będzie stanowić powód do ożywionej dyskusji, tak w trakcie obrad, jak i podczas imprez towarzyszących.

Oczekujemy Państwa jesienią 2019 w Bydgoszczy!

dr hab. n. med. Przemysław Paradowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Data i miejsce:

11-12 października 2019 r.

Holiday Inn
ul. Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz

Program

Martin Englund, Lund (Szwecja), Boston, MA (USA)

Meniscal Tear: Change in concept from knee injury to a degenerative disease and its treatment implications


Maciej Jackowiak, Toruń

Wykorzystanie implantów 3D w rekonstrukcji ubytków okołopanewkowych podczas alloplastyki rewizyjnej stawu biodrowego


Wojciech Glinkowski, Warszawa

Wiesław Tomaszewski, Warszawa

Paweł Skowronek, Kraków

Współczesne możliwości leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego - State of the art


Lars Adolfsson, Linköping (Szwecja)

Annette W.-Dahl, Lund (Szwecja)

Carina Thorstensson, Göteborg (Szwecja)

Kristin Wetterling, Göteborg (Szwecja)

Dariusz Witoński, Łódź

Przemysław Paradowski, Bydgoszcz, Umeå (Szwecja)

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów: co mówią fakty?


Tomasz Mazurek, Gdańsk

Johan Fintland, Göteborg, Szwecja

Treatment options in Osteoarthritis of the ankle joint


Marek Gojło, Olsztyn

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

Ortopeda, traumatolog i specjalista medycyny sportowej. Centrum Doskonałości "TeleOrto" Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przewodniczący polskiej grupy PROMIS (Patient - Oriented Outcomes Information System), kierownik Projektów telerehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i kolanowego

Dr n. med. Paweł Skowronek

Ortopeda, traumatolog. Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Stypendysta AO, EFORT i ESSKA. Współorganizator Międzynarodowego Sympozjum - Knee Arthroplasty. Główne zainteresowania: metody leczenia oszczędzające staw oraz biomateriały i zjawiska trybologii w ortopedii.

Dr n. med. Maciej Jackowiak

Maciej Jackowiak ur. 12.03.1959 w Poznaniu
Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1983 roku.
Od 1.12.1994 po wygraniu konkursu został Ordynatorem Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, którym nadal kieruje. W oddziale jest wykonywanych średnio 1800 zabiegów operacyjnych rocznie. W zakresie jego zainteresowań znajdują się głównie: alloplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego, leczenie złamań bliższego końca kości udowej oraz schorzeń onkologicznych w obrębie narządu ruchu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, AO Trauma, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Aktywnie pracuje w Okręgowej Izbie Lekarskiej. W lipcu 2014 został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w zakresie ortopedii i traumatologii w województwie kujawsko-pomorskim.

Dr hab. n. med. Przemysław Paradowski

Ortopeda, traumatolog. Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu. Klinika Ortopedii szpitala Sunderby, Luleå, Szwecja, Uniwersytet w Umeå, Szwecja. Stypendysta Articulum Fellowship. Zajmuje się badaniami nad historią naturalną choroby zwyrodnieniowej stawów. Członek zespołu Epidemiology Research Unit na Uniwersytecie w Lund.

Dr hab. med. Tomasz Mazurek prof. GUMed

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015-2017)
Zastępca Redaktora Naczelnego “Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”
Konsultant Wojewódzki d/s Ortopedii
Twórca patentu i wzoru przemysłowego protezy ścięgna.
Redaktor podręcznika ortopedii dla studentów “Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”

Dr Johan Fintland

Johan Fintland, Consultant Orthopaedic Surgeon, Foot and Ankle section. Department of Orthopaedics, Mölndal/Sahlgrenska University Hospital, Sweden. Trauma Fellow Flinders Medical Centre, Adelaide, Australia 2006-2007, Foot and Ankle Fellow under N Cullen, L Ferris and C Brown 2007-2008 Adelaide, Australia. Performs supramalleolar tibial ostetomies and total ankle replacements. Special interest in osteoarthritis of the ankle joint and major foot and ankle trauma. Faculty and teacher at “Techniques in foot and ankle sugery” in Gothenburg and in the “Foot and Ankle Academy” courses

Dariusz Witoński

Specjalista w dziedzinie ortopedii. stypendysta Australian Institute of Musculoskeletal Research North Sydney Orthopedic and Sports Medicine Centre, Australia; laureat Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) - Maurice E. Muller SICOT Award; zajmuje się chirurgią stawu kolanowego – rekonstrukcje wielowięzadłowe, “ból przedni kolana”, artroplastyka stawu kolanowego.

Prof. Martin Englund

Uniwersytet w Lund, Szwecja, Boston University School of Medicine, USA

Prof. Lars Adolfsson

Specjalista ortopedii, Profesor w katedrze medycyny klinicznej i eksperymentalnej uniwersytetu w Linköping

Doc. Annette W.-Dahl

Svenska knäprotes registret

Carina Thorstensson

Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja

Kristin Wetterling

Rejestr BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros), Göteborg, Szwecja

Dr Marek Gojło

Zastępca ordynatora Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zajmuje się chirurgią stawu biodrowego i kolanowego oraz chirurgią urazową.
Rejestracja

Opłaty należy wpłacać na konto:

MED-MEDIA SP. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie Warsztatów
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczkę, program i streszczenia
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy


W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i lunche


Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI


Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji złożonej do dnia 16.09.2019 zostanie zwrócone 100% opłat.

Patronat

Partnerzy

Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

e-mail: biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jacek Wachowski +48 606 731 369 jacek.wachowski@med-media.pl


Kontakt w sprawach naukowych:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Przemysław Paradowski
+48 52 365 55 88 ortopedia@biziel.pl Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz